Zum Inhalt springen

ПРИЮТЪТ ЗА ЖЕНИ

Приютът за жени във Фюрт помага на жени и техните деца, които трябва да избягат от спешна ситуация на насилие. Адресът на приюта за жени е анонимен. Мъжете нямат достъп до него. Приемането е възможно денонощно.

Консултациите в него са безплатни и са на страната на жените. Приютът за жени е отворен за жени и деца от всички националности. Не могат да бъдат приемани зависими от алкохол и наркотици, бездомни и психично болни в остра фаза, както и непълнолетни лица. За тези случаи допълнителни точки за контакт ще намерите в линка с допълнителни адреси.

Престоят в приюта за жени във Фюрт е ограничен във времето. През това време можете да развиете нови перспективи за самоопределен живот в рамките на или извън Вашето партньорство. При необходимост работим с жени-преводачи.

За момичетата и момчетата в приюта работят сътрудници, които подкрепят децата в справянето с преживяното насилие и които се застъпват за тях.

Дори да нямате финансови възможности и досега Вашият партньор да се е грижил финансово за семейството, Вие се осмелете да направите крачката към раздялата. Съществува държавна помощ, която може да се предоставя на Вас и на Вашите деца. След приемането Ви в приюта за жени във Фюрт нашите сътрудници ще Ви консултират.

ЩЕ НИ НАМЕРИТЕ
На телефонен номер 0911 – 72 90 08

Как да процедирате по-нататък можете да обсъдите с някой от нашите сътрудници.

 • Моля, погрижете се Вашият партньор да не може да слуша телефонния ни разговор.
 • След затваряне на телефона изтрийте номера ни от опцията за повторно набиране.
 • Ако имате възможност, вземете лични вещи и всички документи.
 • Нашата сътрудничка ще уреди място за срещата с Вас, от което ние ще Ви вземем.

От съображения за сигурност, ние не можем да Ви вземем директно от жилището.

Важно е да защитиш себе си и децата си. В рисковани ситуации се обади в полицията (тел. 110). Полицията може също да те/ви придружи до мястото за срещи.

Трябва да носите със себе си в приюта за жени (ако е възможно) следното:

Всички важни документи:

 • Лична карта / паспорт / карта за пребиваване;
 • Здравноосигурителна карта; здравния картон на децата, удостоверение за ваксинации, лекарства;
 • Акт за раждане, акт за граждански брак;
 • Банкова карта, спестовни книжки и пари;
 • Договор за наем и ключа за жилището;
 • Документи от центъра за работа, службата за социални грижи и семейния съд;
 • Книжка за данъка върху доходите, удостоверения;
 • Облекло;
 • Училищни пособия и играчки на децата;
 • Карта за социално осигуряване, трудов договор, фишове за заплата;

Ако липсват важни неща, ние ще Ви подкрепим да ги набавите.

ВИЕ СТЕ ОБЕКТ НА НАСИЛИЕ – КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ?

Опитайте са да напуснете жилището и потърсете помощ (напр. от полицията или съседите)

Не се колебайте да позвъните в полицията (телефон 110)!

Полицията разполага със следните възможности:

Изгонване
Полицията може да изгони насилника за около 14 дни, т.е. през това време насилникът няма право да идва в жилището.

Забрана за контакти
Полицията може да издаде забрана за контакти за около 14 дни, т.е. в това време жертвите и извършителите нямат право да осъществяват никакви контакти помежду си. Забраната за контакти може също да бъде поискана и разширена от съда.

Ако имате наранявания, не забравяйте да потърсите медицинска помощ. Вземете медицинско свидетелство, в което са описани нараняванията.

То е много важно за всякакви по-късни процедури като прехвърляне на жилището или тъжби!

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

Консултациите са …

 • Безплатни
 • По телефона или лични
 • • Поверителни и анонимни

Телефонен номер 0911 – 1 30 90 50 6

Точното работно време можете да намерите на уебсайта в рубриката „Консултативен център“.

Нашият педагогически екип Ви подкрепя в психосоциални, правни, социални и свързани със сигурността аспекти, породени от насилието.

Консултираме всички жени и техните деца, момичета и роднини, които са засегнати от насилие.

Ние работим в тясно сътрудничество с адвокати, полиция, власти и консултантски центрове.

Ние предлагаме съпътстваща помощ и подкрепа при работа с органи и семейни съдебни производства

Ние сме тук заради Вас.
Осмелете се да ни се обадите!